Tuotteemme

Aikataulutus

Kaikki projektin toiminta ja sen tehokkuus perustuu laadukkaaseen aikatauluhallintaan. Teemme sinulle toimivan aikataulujärjestelmän.

Tilannekuva

Tiedämmekö missä mennään ja toimimmeko yhdessä tavoitteiden edistämiseksi? Tilannekuva on integroitu projektinhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa projektien toteutuksen tehokkaasti, aikataulussa ja budjetissa.

Tuotekehitys

Uuden luojat näyttävät tietä. Haluatko kehittää uuden tuotteen kilpailuedun saavuttamiseksi? Tiesitkö että tuotekehitysprojektin voi viedä läpi systemaattisesti ja ennakoitavasti?

Riskienhallinta

Mikä voisikaan mennä pieleen? Riskienhallinnalla on suuri merkitys projektin onnistumiselle. Meidän avullamme voit perustaa riskienhallintatoiminnon, joka ei jää taka-alalle vaan sitä käytetään aidosti projektisi tavoitteiden edistämiseksi. ​

Sopimuksellinen viiveanalyysi

Usein projektit päättyvä riitoihin ja kiistoihin. Mutta se ei tarkoita etteikö niitä voisi ratkaista systemaattisesti ja tehokkaasti. Riitojen ratkaisu on osa sopimustekniikkaa. Viiveiden aikainen tunnistaminen, allokointi ja vaikutusarviot eri mallinnustekniikoiden avulla auttavat sinua ratkaisemaan riidat nopeasti ja selkeästi.

RPA - ohjelmistorobotit

Liiketoiminnan ja projektin prosessit vaativat monesti monotonista työtä joka on tarpeellista mutta muodostuu nopeasti taakaksi. Me pystymme mallintamaan ja automatisoimaan nämä prosessit. Me näemme että asiakkaan päätöksentekoa helpottaa jos helpot työt on automatisoitu että aikaa jää kovien päätösten tekoon.

Ota yhteyttä

Tehdään teille prosessien maturiteetti kysely ja aloitetaan yhteistyö.

PALVELUT

Aikataulutus

 • Pääaikataulut ja alihankinnan aikataulut​
 • Aikataulujärjestelmän malli ja rakenne​
 • Suunnittelun ja dokumentoinnin aikataulutus​
 • Rakentamisen aikataulutus​
 • Aikatauluanalyysit​
 • Hankinnan aikataulutus​
 • Alihankinnan aikatauluspesifikaatiot​
 • Resurssi – ja työmääräarviot sekä kuvaajat​
 • Seurannat ja raportointi

Tilannekuva

 • Spesifikaatiot ja määritelmät sopimuksiin ​
 • Tilannekuvajärjestelmän arkkitehtuuri ja toteutus​
 • Aikataulujärjestelmä ​
 • Integroitu aikataulun ja kustannusten hallinta ja seuranta​
 • Edistymämittaus ja suorituskyvyn arviointi​
 • Dokumentaation hallinta​
 • Muutosten hallinta​
 • Riskienhallinta  ​
 • Ennusteet ja analyysit ​
 • Tilannekuvaratkaisu ja analytiikka (esim. Power BI, Piwoot, tai asiakkaan osoittama) 

Riskienhallinta

 • Laadulliset ja määrälliset riskiarviot ​
 • Mallintaminen ja todennäköisyydet (aikataulu, kustannukset) ​
 • Monte Carlo –menetelmän mukaiset todennäköisyysarviot​
 • Raportti ja arviot riskienhallintajärjestelmän nykytilasta

Sopimuksellinen viiveanalyysi

 • Viiveiden vastausstrategian kehittäminen ​
 • Aikataulumallinnukset ​
 • Vastuiden osoittaminen ja määrällistäminen ​
 • Vaikutusten arviointi ​
 • Kokonaisvastuut viiveistä ​
 • Reklamaatiovastineet

Tuotekehitys

 • Tarvemäärittely ​
 • Konseptointi ja konseptin määrittäminen ​
 • Kannattavuusarviot ​
 • Prototyyppien määritys ​
 • Projektin johtaminen 

Aika on rahaa. Aikataulutus voi merkitä projektin päättymistä katastrofiin tai onnistumiseen. Mikään muu yksittäinen seikka ei määritä niin paljoa projektin onnistumisen mahdollisuuksia kuin aikataulutus.

Kaikki projektin toiminta ja sen tehokkuus perustuu laadukkaaseen aikatauluhallintaan. Teemme sinulle toimivan aikataulujärjestelmän, jonka avulla voidaan projektiasi johtaa tehokkaasti – eri vaiheissa tarvitaan erilaisia aikatauluja eri tarkoituksiin, me osaamme näiden yhdistämsen toimivaksi ja tehokkaaksi järjestelmäksi. Kriittisen polun avulla tiedät tehdä oikeat päätökset oikeaan aikaan, mutta kriittisen ketjun menetelmillä saat vielä viimeisetkin tehot puristettua organisaatiostasi. ​

Tiedämmekö missä mennään ja toimimmeko yhdessä tavoitteiden edistämiseksi? Tilannekuva on integroitu projektinhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa projektien toteutuksen tehokkaasti, aikataulussa ja budjetissa. Integroimalla ihmiset samaan alustaan, projektinhallinnan prosessit ja teknologian saadaan aikaan suuri projektin tavoitteita edistävä vaikutus. Projektin edistymän mittaaminen ja tekeminen läpinäkyväksi mahdollistaa tehokkaan päätöksenteon ja projektisi tavoitteiden edistämisen. ​
Meillä on kokemusta tilannekuvajärjestelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Modernien keinojen avulla voimme hyödyntää uusinta teknologiaa nopean ja tarkoituksenmukaisen johtamisjärjestelmän luomiseksi projektiisi. 

Mikä voisikaan mennä pieleen? Riskienhallinnalla on suuri merkitys projektin onnistumiselle. Meidän avullamme voit perustaa riskienhallintatoiminnon, joka ei jää taka-alalle vaan sitä käytetään aidosti projektisi tavoitteiden edistämiseksi. ​
Meiltä saat hankittua projektiin laadulliset ja määrälliset riskitoiminnot, joilla voit tunnistaa puutteet projektisuunnitelmissa, tunnistaa ja määrällistää riskisi, arvioida toteutuksen todennäköisyyksiä ja määrittää toimenpiteitä joilla riskejä vältetään, pienennetään, tai siirretään. Arvioimme riskejä projektin eri vaiheissa, jotta sinä voit tehdä päätöksiä riskienhallintatoimenpiteistä. 

Usein projektit päättyvä riitoihin ja kiistoihin. Mutta se ei tarkoita etteikö niitä voisi ratkaista systemaattisesti ja tehokkaasti. Riitojen ratkaisu on osa sopimustekniikkaa. Viiveiden aikainen tunnistaminen, allokointi ja vaikutusarviot eri mallinnustekniikoiden avulla auttavat sinua ratkaisemaan riidat nopeasti ja selkeästi. Emme lupaa kuitenkaan voittoa, mutta sen lupaamme että tuomme riitatilaisiin niiden kaipaamaa selkeyttä – että sinä voit tehdä päätöksiä jo aikaisessa vaiheissa onko riitelylle tarvetta vai voidaanko riita ratkaista ilman oikeudenkäyntiprosessia. 

Uuden luojat näyttävät tietä. Haluatko kehittää uuden tuotteen kilpailuedun saavuttamiseksi? Tiesitkö että tuotekehitysprojektin voi viedä läpi systemaattisesti ja ennakoitavasti? Tuotekehityksessä olemme hakeneet oppeja MIT-yliopistosta ja olemme soveltaneet näitä oppeja kehittäessämme tuotteita ja palveluja. Teemme sinulle strategisen arvion, asiakastarpeiden tunnistuksen, konseptoinnin ja kannattavuuslaskelmat. Suunnittelemme ja toteutamme projektisi siten että voit tehdä tuotantopäätöksen. 

REFERENSSIT

Hanke Sijainti Teollisuudenala Tehdyt tehtävät
Leighton (Sustaining capital) Australia Kaivos Aikataulutus, kustannusarviot, vaadehallinta
Roy Hill Australia Kaivos Hankinta
Luottamuksellinen Suomi Rautatie Hankinta
Hanhikivi 1 Suomi Ydinvoima Riskienhallinta, sopimusneuvottelut, aikataulutarviot ja analyysit
Finngulf LNG & Baltic connector Suomi Maakaasu Organisaation kehitys, projektin proseduurit, laadunhallinta, EU-tukihakemukset
Pori LNG Suomi Maakaasu Projektinhallinta, dokumenttienhallinta, sopimushallinta, laadunhallinta
Länsimetro Matinkylä - Kivenlahti Suomi Infra Projektinhallinta tilannekuva järjestelmät
Luottamuksellinen Suomi Sairaala Toteutuneen aikataulun hallinta, evidenssi dokumentti

Lisätietoja referensseistä

Klikkaa kuvaa jatkaaksesi referenssiin.
Länsimetro Oy

Länsimetro Oy

Matias Johansson

” Projektissa käytetty tilannejohtamisen malli oli tärkeä työkalu, jolla organisaation osaaminen ja tieto saatiin käyttöön."

Länsirata Oy

Länsirata Oy

Annika Salokangas

”Uusien toimintatapojen kehittämisessä on ollut omia haasteitaan, mutta olemme saaneet mallista hyötyä toimittajien ohjauksessa. Diamond Consulting Oy on tehnyt laajan työn hankkeen hyväksi.”

Ajankohtaista

Valtiontalouden tarkastusviraston raportti: läpinäkyvyys lisääntyy, tehokkuus paranee ja aikataulunhallinta onnistuu oikeilla projektinhallinnan työkaluilla

Tarkastuksessa selvitettiin, miten hyvin hankeyhtiömallin soveltaminen ja hankeyhtiöiden organisoituminen tukevat yhtiöiden toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Tarkastuksessa arvioitiin myös, edistävätkö hankeyhtiöiden toimintatavat riskien hallintaa ja vastuullisuutta sekä tarkastettiin yhden hankeyhtiön hankintojen Read more…

Ota meihin yhteyttä

Etsitään teille paras ratkaisu

Diamond Consulting

Puutarhatie 5, 31300 Tammela

Soita

Timo Heiskanen +358 50 322 9175
timo.heiskanen@diamondconsulting.fi