LÄNSIRATA OY – edelläkävijä ratasuunnittelun tilannekuvajärjestelmän suunnittelussa ja käyttöönotossa

Länsirata on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva nopea kaksiraiteinen junayhteys, joka lyhentää merkittävästi kaupunkien välistä matka-aikaa sekä tuo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen. Länsirata Oy:n tehtävänä on Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen ratasuunnitelmien laatiminen uuden radan rakentamisvalmiuteen saakka.

Hanke koostuu neljästä eri osasta: Espoon kaupunkiradasta, Espoosta Lohjan kautta Saloon kulkevasta Espoo–Salo-oikoradasta, Salo–Turku-kaksoisraiteesta sekä Turun ratapiha-alueesta. Espoo–Salo-oikorataosuus ja Salo–Turku välille tulevat rataoikaisut lyhentävät merkittävästi Helsinki–Turku-ratayhteyttä ja kaksiraiteisuus sujuvoittaa junaliikennettä. Lopputuloksena matka-aika Helsingin ja Turun välillä lyhenee huomattavasti.

”Uusien toimintatapojen kehittämisessä on ollut omia haasteitaan, mutta olemme saaneet mallista hyötyä toimittajien ohjauksessa. Diamond Consulting Oy on tehnyt laajan työn hankkeen hyväksi.” Länsirata Oy, Annika Salokangas

Diamond Consulting Oy:n rooli hankkeessa

Raidehankkeet ovat laajoja ja kompleksisia kokonaisuuksia, joissa suunnitteluvaihe etenee iteratiivisesti. Diamond Consulting Oy vastasi hankkeen ratasuunnitteluvaiheen projektinhallinnasta sisältäen osittelun, aikataulun, kustannusseurannan, riskienhallinnan (laadullisen ja määrällisen) sekä päätöksenteon mallit. Tästä integroidusta projektinhallinnan menettelystä käytetään myös nimeä tilannekuva.

Toteutimme hankkeessa hallintamalleja kokonaisuuden ja alihankkijoiden tilannekuvan muodostamiseksi. Tilannekuvamallissa on perinteisten menetelmien (tuloksen arvo) lisäksi hyödynnetty mm. karttapohjaista päätöksentekomallia, ja tuotu läpinäkyväksi mm. tarkastusprosessin dokumentaatiota. Riskienhallinnasta hankimme datan laadullisista riskiprosesseista ja toteutimme määrällisen riskiarvion (ns. Monte Carlo menetelmä).

Edut asiakkaalle

Diamond Consultingin Oy:n järjestelmä ja palvelut auttavat asiakasta johtamaan hankkeen etenemistä tehokkaasti Länsirata Oy:n tavoitteiden mukaisesti. Sijoitetun pääoman tuotto, riskien minimointi ja organisaation oppiminen ovat keskeisiä asiakaslupauksia.

”Uusien toimintatapojen kehittämisessä on ollut omia haasteitaan, mutta olemme saaneet mallista hyötyä toimittajien ohjauksessa. Diamond Consulting Oy on tehnyt laajan työn hankkeen hyväksi”, toteaa Länsirata Oy:n projektijohtaja Annika Salokangas.

Tilannekuvamalli oikein toteutettuna auttaa organisaatiota tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Tuotteemme nostaa projektin suorituskykyä ja maksimoi onnistumisen mahdollisuudet.

Tutustu hankkeeseen:

Länsirata (lansirata.fi)