Valtiontalouden tarkastusviraston raportti: läpinäkyvyys lisääntyy, tehokkuus paranee ja aikataulunhallinta onnistuu oikeilla projektinhallinnan työkaluilla

Tarkastuksessa selvitettiin, miten hyvin hankeyhtiömallin soveltaminen ja hankeyhtiöiden organisoituminen tukevat yhtiöiden toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Tarkastuksessa arvioitiin myös, edistävätkö hankeyhtiöiden toimintatavat riskien hallintaa ja vastuullisuutta sekä tarkastettiin yhden hankeyhtiön hankintojen lainmukaisuutta. Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, miten hankeyhtiömallin soveltaminen suurten raideinvestointien suunnittelussa vaikuttaa niiden toiminnan tuloksellisuuden Read more…