REFERENSSI: LÄNSIMETRO OY, MATINKYLÄ–KIVENLAHTI-HANKE

Tilannejohtamisen malli piti megahankkeen aikataulussa

Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden louhinnat alkoivat 2014 ja rakennustyöt 2019. Matkustajaliikenne Kivenlahteen alkoi 3.12.2022, selvästi suunniteltua aikaisemmin. Osuudessa rakennettiin seitsemän kilometriä ratalinjaa, viisi uutta metroasemaa sekä Sammalvuoren maanalainen metrovarikko. Länsimetro on merkittävä talotekninen kokonaisuus, jossa on mm. 52 eri teknistä järjestelmää.

Rakennushankkeessa seitsemän osaprojektin – viiden metroaseman, varikon ja ratalinjan – edistymistä seurattiin ja johdettiin projektin tilannehuoneessa koko hankkeen ajan suunnittelusta, hankinnasta ja luvituksesta aina käyttöönottoon asti. Paitsi aikataulua, tilannehuoneen datan avulla seurattiin myös hankkeen kustannuksia, riskejä, laatua, yhteistyön sujuvuutta osapuolten välillä sekä työturvallisuutta.

” Projektissa käytetty tilannejohtamisen malli oli tärkeä työkalu, jolla organisaation osaaminen ja tieto saatiin käyttöön.” Matias Johansson, Länsimetro Oy

Diamond Consulting Oy:n rooli hankkeessa

Tilannehuoneen visualisoitu ajantasainen data toimi päätöksenteon pohjana ja keskeisenä projektinjohdon työkaluna. Tilannehuone tarjosi myös tietoa megahankkeen viestintään ja raportointiin eri kohderyhmille.

Diamond Consulting kehitti yhdessä hankkeen eri osapuolten kanssa tilannejohtamisen ja tilannehuoneen mallin projektin tarpeisiin. Palvelun keskeiset elementit olivat datan keräämisen arkkitehtuuri ja tilannehuoneen ulkoasu, tilannetaulujen näkymät ja käyttötarpeet, projektin prosessien integrointi, johtamisen eri tasojen määrittelyt, tiedon hankkimisen, hyväksynnän ja toimenpiteiden organisointitapa, projektin laatuprosessit, eri työkalujen kehittäminen, eri seurantapohjien laadinta (aikataulu, kustannukset tms.), sopimuskirjaukset ja sopimusliitteiden laadinta.

Edut asiakkaalle

”Tärkeimmät syyt hankkeen valmistumiselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti olivat rakennushankkeen ensimmäisestä vaiheesta eli Ruoholahti–Matinkylä-hankkeesta saatu luotettava kustannustieto, hankkeen laajuuden tiukka hallinta ja ammattitaitoinen henkilökunta. Projektissa käytetty tilannejohtamisen malli oli tärkeä työkalu, jolla organisaation osaaminen ja tieto saatiin käyttöön. Kustannustavoitteita ei voida saavuttaa, ellei myös laajuus-, laatu- ja aikataulutavoitteita saavuteta”, toteaa Länsimetro Oy:n vt. toimitusjohtaja Matias Johansson.

Tilannehuoneen data oli projektijohdon käytettävissä ajantasaista johtamista ja reagointia varten.

Tutustu hankkeeseen ·

Länsimetro | Ruoholahdesta Kivenlahteen

Länsimetro | Tilannejohtaminen

Länsimetro Matinkylä-Kivenlahti YouTube

Länsimetro | Tilannehuone pitää koko projektin ajan tasalla

Länsimetro | Onko jättiprojekti kuin labyrintti vai tankkeri? Tilannehuone opettaa paljon johtamisesta

Kivenlahden asemalaituri
Kivenlahden metroasema, Länsimetro Oy, Kusti Manninen, Tunne Productions Oy